Slovenská akustická spoločnosť
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kočovce

1. ročník konferencie

Kedy:
10. - 11. jún 2013

Kde:

Učebno-rekreačné zariadenie STU Kočovce

Kontakt:
skas.kocovce@skakustika.sk

Hlavné tematic oblasti:

- stavebná, urbanistická a priestorová akustika
- fyzikálna akustika

- znižovanie hluku a vibrácií
- hygienické aspekty hluku a vibrácií

Odborný garant konferencie:
Vedecký výbor konferencie:Organizačný výbor konferencie:

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
prof. Ing.  Peter Tomašovič, PhD.

prof. Ing.  Jozef Zajac, DrSc.
Ing. Ján Šimo, CSc.
Ing. Milan Kamenický

Ing. Martin Hoťka, CSc.
Ing. Milan Rusko, PhD.

Ing. Peter Petrák, CSc.
Ing. Ladislav Mihalčík, PhD.

Ing. Dušan Dlhý, PhD.
Ing. Katarína Lukáčová, PhD.

(Strojnícka fakulta TU, Košice)
(Stavená fakulta STU, Bratislava)
(Stavená fakulta STU, Bratislava)

(Klub ZPS vo vibroakustike,  Žilina)
(Euroakustik, Bratislava)
(Martin Hoťka
SOUND, Bratislava)
(SAV, Bratislava)
(Strojnícka fakulta STU, Bratislava)
(Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava)
(Stavebná fakulta STU, Bratislava)
(Strojnícka fakulta TU, Košice)


Všetky príspevky z konferencie sú uvedené v mimoriadnom čísle časopisu Fyzikálne faktory prostredia 1/2013.

Program konferencie:

10. jún 2013
09:00 09:30   prezentácia účastníkov
09:30
12:00  príspevky konferencie
12:00
12:45  obed
12:45
17:00  workshop
18:00 18:15  odovzdávanie ocenení
18:15
...  spoločenský večer

11. jún 2013
09:00 09:30   prezentácia účastníkov
09:30
12:00  príspevky konferencie
12:00
12:45  obed
12:45
16:00  príspevky konferencie

© 2019 SkAS
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky