Slovenská akustická spoločnosť
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kočovce

5. ročník konferencie

Kedy:
6. - 7. jún 2017

Kde:

Učebno-rekreačné zariadenie STU Kočovce

Kontakt:
skas.kocovce@skakustika.sk

Hlavné tematic oblasti:

- stavebná, urbanistická a priestorová akustika
- fyziologická, psychologická a hudobná akustika

- znižovanie hluku a vibrácií
- hygienické aspekty hluku a vibrácií

Odborný garant konferencie:
Vedecký výbor konferencie:


Organizačný výbor konferencie:

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
prof. Ing.  Peter Tomašovič, PhD.

Ing. Peter
Zaťko
Ing. Milan Kamenický
Ing. Martin Hoťka, CSc.
Ing. Milan Rusko, PhD.

Ing. Peter Petrák, CSc.
Ing. Ľudmila Juchová

Ing. Dušan Dlhý, PhD.
Ing. Beáta Hricová, PhD.

(Strojnícka fakulta TU, Košice)
(Stavená fakulta STU, Bratislava)
(A
&Z Acoustics s.r.o, Bratislava)
(Euroakustik, Bratislava)
(Martin Hoťka
SOUND, Bratislava)
(SAV, Bratislava)
(Strojnícka fakulta STU, Bratislava)
(UVZ, Bratislava)
(Stavebná fakulta STU, Bratislava)
(Strojnícka fakulta TU, Košice)


Všetky príspevky z konferencie boli uverejnené v mimoriadnom čísle časopisu Fyzikálne faktory prostredia 1/2017.

Program konferencie:

6. jún 2017
09:00 10:00  registrácia účastníkov
10:00 12:00  prezentácia príspevkov
12:15 13:15  obed
1
3:15 15:00  workshop "Zásady merania a
                     posudzovania
hluku v životnom prostredí"
15:15 - 15:45
 prezentácia spoločností
16:00 – 18:00 Valné zhromaždenie SkAS
18:00 00:00  spoločenský večer

7. jún 2017
09:30 10:00  registrácia účastníkov
10:00 12:00  prezentácia spoločností
12:00 12:30  zhodnotenie konferencie
12:30 13:30  obed

© 2019 SkAS
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky