Slovenská akustická spoločnosť
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kočovce

2. ročník konferencie

Kedy:
9. - 10. jún 2014

Kde:

Učebno-rekreačné zariadenie STU Kočovce

Kontakt:
skas.kocovce@skakustika.sk

Hlavné tematic oblasti:

- stavebná, urbanistická a priestorová akustika
- fyziologická, psychologická a hudobná akustika

- znižovanie hluku a vibrácií
- hygienické aspekty hluku a vibrácií

Odborný garant konferencie:
Vedecký výbor konferencie:Organizačný výbor konferencie:

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
prof. Ing.  Peter Tomašovič, PhD.

prof. Ing.  Jozef Zajac, DrSc.
Ing. Ján Šimo, CSc.
Ing. Milan Kamenický

Ing. Martin Hoťka, CSc.
Ing. Milan Rusko, PhD.

Ing. Peter Petrák, CSc.
Ing. Ladislav Mihalčík, PhD.

Ing. Dušan Dlhý, PhD.
Ing. Katarína Lukáčová, PhD.

(Strojnícka fakulta TU, Košice)
(Stavená fakulta STU, Bratislava)
(Stavená fakulta STU, Bratislava)

(Klub ZPS vo vibroakustike,  Žilina)
(Euroakustik, Bratislava)
(Martin Hoťka
SOUND, Bratislava)
(SAV, Bratislava)
(Strojnícka fakulta STU, Bratislava)

(Stavebná fakulta STU, Bratislava)
(Strojnícka fakulta TU, Košice)


Všetky príspevky z konferencie sú uverejnené v mimoriadnom čísle časopisu Fyzikálne faktory prostredia 1/2014.

Program konferencie:

9. jún 2014
09:00 09:30  prezentácia účastníkov
09:30
12:00  príspevky konferencie
12:00
12:45  obed
12:45
15:00  workshop "Meranie a znižovanie hluku"
15:00 17:00  workshop "Acustica Ludus: hranové píšťaly"
18:00 00:00  spoločenský večer

10. jún 2014
09:00 09:30  prezentácia účastníkov
09:30
12:00  príspevky konferencie
12:00
12:45  obed
12:45
16:00  príspevky konferencie
                     
a záverčné zhodnotenie

© 2019 SkAS
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky