Slovenská akustická spoločnosť
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Medzinárodný deň hlukového povedomia

Akcie

24. apríl 2019 je medzinárodný deň hlukového povedomia - INAD 2019 (International Noise Awareness Day), ktorý sa organizuje už 24-tí krát poslednú stredu v apríli každého roka.
Center for Hearing and Communication v New Yorku založilo túto akciu v r. 1996.
Cieľom kampane je zvýšiť povedomie ľudí o hluku a jeho pôsobení na životné podmienky a zdravie ľudí.
Hluk pri krátkodobom pôsobení spôsobuje predovšetkým stres. Pri dlhodobom a opakovanom pôsobení, poškodzuje zdravie a môže spôsobiť aj stratu sluchu.

© 2019 SkAS
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky