Slovenská akustická spoločnosť
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kočovce

6. ročník konferencie

Kedy:
5. - 6. jún 2018

Kde:

Učebno-rekreačné zariadenie STU Kočovce

Kontakt:
skas.kocovce@skakustika.sk

Hlavné tematic oblasti:

- stavebná, urbanistická a priestorová akustika
- fyziologická, psychologická a hudobná akustika

- znižovanie hluku a vibrácií
- hygienické aspekty hluku a vibrácií

Odborný garant konferencie:
Vedecký výbor konferencie:


Organizačný výbor konferencie:

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
prof. Ing.  Peter Tomašovič, PhD.

Ing. Peter
Zaťko
Ing. Milan Kamenický
Ing. Martin Hoťka, CSc.
Ing. Milan Rusko, PhD.

Ing. Peter Petrák, CSc.
Ing. Ľudmila Juchová

Ing. Dušan Dlhý, PhD.
Ing. Beáta Hricová, PhD.

(Strojnícka fakulta TU, Košice)
(Stavená fakulta STU, Bratislava)
(A
&Z Acoustics s.r.o, Bratislava)
(Euroakustik, Bratislava)
(Martin Hoťka
SOUND, Bratislava)
(SAV, Bratislava)
(Strojnícka fakulta STU, Bratislava)
(UVZ, Bratislava)
(Stavebná fakulta STU, Bratislava)
(Strojnícka fakulta TU, Košice)


Všetky príspevky z konferencie boli uverejnené v mimoriadnom čísle časopisu Fyzikálne faktory prostredia jún 2018.

Program konferencie:

5. jún 2018
09:00 10:00  registrácia účastníkov
10:00 12:00  prezentácia príspevkov
12:00 13:00  obed
13:00
– 14:30  prezentácia príspevkov
14:45 16:00  workshop
16:00 – 17:00 Valné zhromaždenie SkAS
18:00          spoločenský večer

6. jún 2018
08:00 – 08:30  rajky
08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
09:00 11:30  prezentácia príspevkov
11:30
11:45  prestávka
11:45 12:45  prezentácia príspevkov
12:45 13:00  záver a zhodnotenie konferencie
13:00 14:00  obed

© 2019 SkAS
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky