Slovenská akustická spoločnosť
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kočovce

4. ročník konferencie

Kedy:
6. - 7. jún 2016

Kde:

Učebno-rekreačné zariadenie STU Kočovce

Kontakt:
skas.kocovce@skakustika.sk

Hlavné tematic oblasti:

- stavebná, urbanistická a priestorová akustika
- fyziologická, psychologická a hudobná akustika

- znižovanie hluku a vibrácií
- hygienické aspekty hluku a vibrácií

Odborný garant konferencie:
Vedecký výbor konferencie:Organizačný výbor konferencie:

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
prof. Ing.  Peter Tomašovič, PhD.

prof. Ing.  Jozef Zajac, DrSc.
Ing. Ján Šimo, CSc.
Ing. Milan Kamenický

Ing. Martin Hoťka, CSc.
Ing. Milan Rusko, PhD.

Ing. Peter Petrák, CSc.
Ing. Ladislav Mihalčík, PhD.

Ing. Dušan Dlhý, PhD.
Ing. Katarína Lukáčová, PhD.

(Strojnícka fakulta TU, Košice)
(Stavená fakulta STU, Bratislava)
(Stavená fakulta STU, Bratislava)

(Klub ZPS vo vibroakustike,  Žilina)
(Euroakustik, Bratislava)
(Martin Hoťka
SOUND, Bratislava)
(SAV, Bratislava)
(Strojnícka fakulta STU, Bratislava)
(SKY-ECO, Bratislava)
(Stavebná fakulta STU, Bratislava)
(Strojnícka fakulta TU, Košice)


Všetky príspevky z konferencie boli uverejnené v mimoriadnom čísle časopisu Fyzikálne faktory prostredia 2/2016.

Program konferencie:

6. jún 2016
09:00 10:00  registrácia účastníkov
10:00 12:15  prezentácia príspevkov
12:15 13:15  obed
1
3:15 15:15  prezentácia súkromných spoločností
                      zaoberajúcich sa znižovaním hluku
                      a vibrácií

16:00 – 17:00 Valné zhromaždenie SkAS
18:00 00:00  spoločenský večer

7. jún 2016
09:30 10:00  registrácia účastníkov
10:00 13:00  prezentácia príspevkov
                     a záverečné zhodnotenie
                    
4. ročníka konferencie
13:00 14:00  obed

© 2019 SkAS
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky