Slovenská akustická spoločnosť
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Orgány Spoločnosti

Rada Spoločnosti:

Revízna komisia:


         predseda:

         
Ervin Lumnitzer
         Strojnícka fakulta TU
, Košice
         ervin.lumnitzer(at)tuke.sk

         podpredsedovia:

         
Martin Hoťka
         Martin Hoťka SOUND, Bratislava
         hotka.sound(at)stonline.sk


         Milan Kamenický
         Euroakustik, Bratislava
         kamenicky(at)euroakustik.sk

         Sekretár:
         Dušan Dlhý
         Stavebná fakulta STU
, Bratislava
         
sekretar(at)skakustika.sk

Vedúci odborných sekcií:
Fyziologická, psychologická a hudobná akustika:

Milan Rusko
SAV, Bratislava
rusko(at)savba.sk

Hygienické aspekty hluku a vibrácií:
Ľudmila Juchová
UVZ SR, Bratislava
ludmila.juchova(at)vzsr.sk

Stavebná, urbanistická a priestorová akustika:
Peter Zaťko
A
&Z Acoustic, Bratislava
akustika(at)akustika.sk

Znižovanie hluku a vibrácií:
Peter Petrák
Strojnícka fakulta STU, Bratislav
a
peter.petrak(at)stuba.skDušan Miklo
DMA Engineering, Topoľčany

akustika.miklo(at)gmail.com


Lenka Pechancová
Klub ZPS vo vibroakustike,
Žilina
lenka.pechancova(at)gmail.com


Anna
Rybárová
Avekol, Žilina
ankacaj(at)centrum.sk

© 2019 SkAS
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky