Program konferencie - SkAS - Slovenská akustická spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Program konferencie

 
 

9. jún 2014

09:00

Prezentácia účastníkov

P R E Z E N T Á C I A  P R Í S P E V K O V
Chairman prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.

10:00

10:
15

10:30

10:45


11:
00

11:
15

11:30

11:45


12:00

Aktuálna legislatíva v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia
Roth Ján
Novelizacia noriem radu ISO 140 a ISO 717
Kamenický Milan
Garážové brány verzus hluk v chránených priestoroch bytov
Dlhý Dušan, Tomašovič Peter, Zrneková Júlia, Zaťko Peter

Objektívne hodnotenie kvality akustiky priestoru v programe Matlab
Chmulík Michal, Jarina Roman, Kuba Michal
Kontaktné zatepľovacie systémy a ich vplyv na akustické vlastnosti stavebných konštrukcií
Zaťko Peter

Simulácia priestorovej akustiky v priestoroch Starej tržnice
Zrneková Júlia, Voštinárová Pavlína

Meranie akustických parametrov v aule Stavebnej fakulty v Bratislave
Dlhý Dušan, Zrneková Júlia
Zvukové vlastnosti hrubostennej píšťaly

Štafura Andrej, Nagy Štefan


/ OBED /

P R E Z E N T Á C I A   S P O L O Č N O S T Í
Chairman Ing. Ján Šimo, CSc.

13:00

1
3:20

1
3:40

1
4:00

1
4:20


14:40


15:00

Akusticke vlastnosti kompozitnych materialov (Prezentacia výrobkov firmy Serge Ferrar)
Ballóková Soňa

Prezentácia produktov firmy Armstrong Europa GmbH
Broz Juraj
Systémové riešenia Knauf na ochranu pred hlukom

Slezák Juraj
Podhľadové systémy Knauf AMF

Surový Tomáš, Fitzer Petr
Objav svet STEREDu – využij osvedčenú kvalitu materiálov z autopriemyslu, ktoré tlmili hluk a vibrácie v konštrukcii automobilu, v nových aplikáciách

Plesník Juraj
Protihluková ochrana – Forster

Viktor Béreš


/ KÁVA / ČAJ /

W O R K S H O P
Chairman Ing. Milan RUSKO, PhD.

15:10

16:30

18:00

W o r k s h o p – „Acustica Ludus: hranové píšťaly“

/ VOĽNÝ PROGRAM /

/ VEČERA / SPOLOČENSKÝ VEČER /

 
 

10. jún 2014

08:30

Prezentácia účastníkov

P R E Z E N T Á C I A  P R Í S T R O J O V E J  T E CH N I K Y
Chairman Ing. Peter PETRÁK, CSc.

09:00

09:
30


09:50

LB-acoustics / Svantek - představení firem a produktů
Hruška Zbyněk
Prístroje pre meranie a analýzu zvuku a vibrácií

Kamenický Milan

/ PRESTÁVKA /

P R E Z E N T Á C I A  P R Í S P E V K O V
Chairman prof. Ing. Peter TOMAŠOVIČ, CSc.

10:00

10:
15


10:
30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45


12:00

Protihlukové opatrenia v akusticky náročných priemyselných prevádzkach
Lumnitzer Ervin, Moravec Marek, Liptai Pavol
Hluk ako parameter ekodizajnu pre energeticky významné výrobky –  analýza vykonávacích nariadení Európskej komisie k rámcovej smernici  č. 2009/125/ES

Galo Peter
Meranie a hodnotenie emisií hluku vysávačov spĺňajúcich Európsku smernicu o požiadavkách na ekodizajn

Moravec Marek, Lukáčová Katarína, Goga Bodnárová Alexandra
Skúsenosti s vyhláškou

Mihalčík Ladislav, Tihányi Juraj
Hlučnosť vozidiel s elektrickým pohonom

Petrák Peter
Protihlukové opatrenia na diaľniciach a železniciach

Viazanko Anton, Múčka Peter
Monitorovanie leteckého hluku

Kamenický Milan, Rojko Eduard

Hodnotenie kvality pracovného prostredia formou dotazníkového prieskumu
Piňosová Miriama, Andrejiová Miriam, Hricová Beata, Lumnitzer Ervin


/ OBED /

P R E Z E N T Á C I A   P R Í S P E V K O V
Chairman Ing. Martin HOŤKA, CSc.

13:00

13:15

13:30

13:4514:00

Teoretická analýza interakcie podložie – konštrukcia v dynamickom procese zaťaženia technickou seizmicitou
Papánová Zuzana, Papán Daniel
Vibroakustická  štúdia pre stupeň posudzovania EIA

Pandula Blažej, Šimo Ján, Kondela Julián
Vplyv vibrácií od dopravy na mostné konštrukcie

Papán Daniel, Papánová Zuzana
RPKOM-GEN, systém na testovanie rozpoznávania reči v náročných akustických podmienkach s použitím technológie syntézy reči

Rusko Milan, Trnka Marián, Darjaa Sakhija, Sabo Róbert, Ritomský Marian, Pálfy Juraj


/ DISKUSIA A ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE KONFERENCIE /

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky