- SkAS - Slovenská akustická spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ing. Peter Rybár

Narodil sa 21.6.1945 v Horných Ozorovciach v rodine evanielického farára. Maturoval v roku 1963 na elektritechnickej priemyslovke v Bratislave. Po maturite študoval na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej škole techhnickej v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1968. Po ukončení štúdia začal pracovať v KOVOPROJEKTE Bratislva ako projketant elektrotechnických zariadení staveb. Spolu s Prof. Zajacom založil oddlenie životného prostredia  - špecializoval sa na hluk, vibrácie a svetlo. Neskôr, po príchode Ing. Staša do KOVOPROJEKTY, sa orientoval vo väčšej miere na problematiku svetla a osvetlenia.   V roku 1991 prešiel na „mestskú hygienu v Bratislave“ – teraz RUVZ so sídlom v Bratislave, kde pracoval ako vedúci oddlenia fyzykálnych faktorov  a vedúci Národného referenčného centra pre hluk a vibrácie.  
Do dôchodku odišiel v roku 2012.  Na RUVZ Bratislava naďalej pracuje ako externý spolupracovník na čiastočný úväzok.
Vo voľnom čase sa zaoberá fotografiou, numizmatikou a históriou. Významné sú
aj jeho práce v oblasti dokumentovania  dejín evanielickej cirkvi na území Slovenska.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky