Slovenská akustická spoločnosť
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Členské príspevky

Členský príspevok individuálneho člena Slovenskej akustickej spoločnosti na jeden rok je 10,- Eur, dôchodcu a študenta 5,- Eur, kolektívneho člena 100,- Eur.

Uhrádzanie členského na
číslo účtu: 4017417695/7500
banka: Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK5575000000004017417695
BIC:CEKOSKBX
Názov účtu: Slovenská akustická spoločnosť
Adresa: Radlinského 11, 81107 Bratislava

do poznámky pre prijímateľa treba uviesť:
- pre individuálneho člena clenske_rok_priezvisko a meno (napr. clenske_2014_Mrkvicka Peter)
- pre kolektívneho člena clenske_rok_nazov firmy (napr. clenske_2014_XYZ)© 2019 SkAS
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky